Rádio Junior svou komunikační kampaň startuje v návaznosti na spuštění nového internetového vysílání, které dětem i jejich rodičům přináší zejména mluvené slovo – básničky, říkadla, moderované bloky a pohádky.

Já jsem se na projektu podílel coby animátor. Autorkou ilustrací je pak Barbora Buchalová.

+ animace

+ flash