Hmyzí hotel

Moje nejoblíbenějsí dětská knížka byla a je Obrázkový  svět od Františka Škody.  Tu, jak jinak, vydalo nakladatelství Albatros.

Proto je mi velkou ctí, že dnes mohu pro totéž nakladatelství pracovat i já a doufám, že si někdo Hmyzí hotel užije alespoň z desetiny tak, jako kdysi já Obrázkový svět.